KURULLAR

Kurs Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Cesur

Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. İbrahim Şahin
Prof. Dr. Tevfik Sabuncu

TEMD Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Mustafa Cesur

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

Genel Sekreter
Prof. Dr. Melek Eda Ertörer

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. İbrahim Şahin

Sayman
Prof. Dr. Erman Çakal

Üyeler
Prof. Dr. Mine Adaş
Prof. Dr. Zeynep Cantürk

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Ersin Akarsu
Prof. Dr. Özgür Demir
Prof. Dr. Canan Ersoy
Prof. Dr. Engin Güney
Prof. Dr. Züleyha Karaca
Prof. Dr. Medine Nur Kebapçı
Prof. Dr. Özen Öz Gül
Prof. Dr. Alper Sönmez
Prof. Dr. Mustafa Şahin
Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu
Prof. Dr. Murat Yılmaz
Doç. Dr. Faruk Kılınç

*İsimler soyadına göre alfabetik dizilmiştir.